Synthesis – June/July 2016 Synthesis – June/July 2016 Synthesis – June/July 2016 Synthesis – June/July 2016

Synthesis – June/July 2016

“το οικόπεδο βρίσκεται σε μια προνο-μιούχο θέση, έχοντας από τη μια το βουνό (Lions Head), από την άλλη το νησί Robben και στις υπόλοιπες πλευρές δύο θαλάσσιους κόλπους στη Νότιο Αφρική.”